canva

Business Model Canva คืออะไร ต่างจาก Business Plan อย่างไร?

canva หรือ Business Model Canvas คือ การอธิบายองค์ประกอบ pg slot ของธุรกิจ ซึ่งมี 9 ส่วน ในแบบที่เรียบง่ายบนหน้ากระดาษ เพียงแผ่นเดียว เพื่อให้ทุกคนทั้งภายใน และภายนอกองค์กร สามารถสื่อถึง สิ่งเดียวกันได้ อย่างตรงประเด็น เข้าใจง่าย และ นำไปใช้งานได้ทันที นอกจาก จะทำให้ การสื่อสารชัดเจนแล้ว จุดเด่นของ Business Model Canvasหรือ BMC คือ ทำให้เจ้าของกิจการ และผู้บริหาร สามารถเห็นภาพรวม ของบริษัท เพื่อเสริมจุดแข็ง และปรับจุดอ่อน รวมไปถึง การปรับกลยุทธ์การ ตลาดของบริษัทได้ง่าย และรวดเร็วอีกด้วย slot online

canva

Business Plan คือ แผนระยะยาว 3-5 ปีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เป็นเครื่องมือที่สำคัญเช่นเดียวกันแต่ต้องลงรายละเอียดมากกว่า เรามาดูที่องค์ประกอบของ Business Model Canvas กันก่อน! เกมออนไลน์

องค์ประกอบทั้ง 9 ของ Business Model Canvas

ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ Business Model Canvasที่เชื่อมโยงกันตามภาพด้านล่างนี้ คือ

  1. ลูกค้า (Customer Segments—CS) ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ
  2. คุณค่า (Value Propositions—VP) จุดขายของสินค้า หรือ บริการนั้น
  3. ช่องทาง (Channels—CH) วิธีในการสื่อสารไปถึงลูกค้า SA GAMING
  4. ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships—CR) วิธีในการรักษาลูกค้าเดิม
  5. กระแสรายได้ (Revenue Streams—RS) รายได้ของธุรกิจนี้
  6. ทรัพยากรหลัก (Key Resources—KR) สิ่งที่ต้องมีในการดำเนินธุรกิจ
  7. กิจกรรมหลัก (Key Activities—KA) กิจกรรมที่ต้องทำเพื่อให้โมเดลธุรกิจอยู่ได้
  8. พันธมิตรหลัก (Key Partners—KP) ส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งการช่วยป้อนวัตถุดิบและการช่วยขาย
  9. โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure-CS) ต้นทุนทั้งหมดของธุรกิจ joker gaming

Story of Business Model Canvas

ประวัติ ความเป็นมาของ Business Model Canvas หรือ BMC
แนวคิดเรื่องนี้ ถูกคิดค้นขึ้น โดยนักคิดด้านการบริหาร จัดการ ดร.อเล็กซานเดอร์ ออสเทอร์วัลเดอร์ มหาวิทยาลัยโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับ การยอมรับมากที่สุดในโลก joker slot

คณะผู้เขียนหนังสือชื่อ Business Model Generation ซึ่งใช้เวลากว่า 9 ปีในการวิจัยพัฒนาและนำแนวคิดนี้ไปใช้โดยมีชุมชนนักธุรกิจกว่า 470 คนจาก 45 ประเทศทั่วโลกร่วมเขียนหนังสือเล่มนี้ด้วย slot

จากการตีพิมพ์หนังสือ  Business Model Generation ออกมาในปี คศ. 2010 ทำให้นักธุรกิจทั้งที่ทำกิจการมานานและเพิ่งเริ่มต้นได้เข้าใจภาพรวม สล็อตออนไลน์ ของธุรกิจด้วยกระดาษเพียงแผ่นเดียว และนำภาพที่เข้าใจไปใช้ในการปรับกลยุทธ์องค์กรให้เติบโตก้าวกระโดดและทำกำไรได้เพิ่มขึ้นมหาศาลทำให้ปัจจุบันทฤษฎีนี้เป็นที่ยอมรับในองค์กรชั้นนำทั่วโลก

ในไทยเองก็มีหลายหน่วยงานนำไปใช้งาน และหนังสือเล่มดังกล่าวได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดยสำนักพิมพ์ วีเลิร์น ในปี คศ. 2014 โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า คู่มือสร้างโมเดลธุรกิจ

ทำไมถึงใช้คำว่า Canvas?

ถ้าแปลเป็นภาษาไทย สล็อต ตรงตัว Business Model คือ รูปแบบธุรกิจ ซึ่งขอใช้ทับศัพท์ ว่า โมเดลธุรกิจ ส่วน Canva คือ ผืนผ้าใบ ทั้งวลีนี้จึงหมายถึง การนำเอาการเขียน โมเดลธุรกิจไปใส่ไว้ในแผ่นเดียว โดยจะเป็นกระดาษผ้าใบ หรือแผ่นโปสเตอร์ ก็ได้ ซึ่งทฤษฎี นี้เป็นการสื่อว่า ทุกธุรกิจ มีแม่แบบเดียว กัน คือองค์ประกอบ 9 ส่วนที่สำคัญ ในการทำธุรกิจ สล็อต

แผนธุรกิจหรือ Business Plan คือแผนระยะยาว 3-5 ปี ที่กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจทั้งหมด ซึ่งในการจะหาข้อมูลเพื่อทำออกมาเป็นแผนธุรกิจต้องใช้เวลาเป็นเดือนหรือมากกว่านั้น เป็นเหมือนคู่มือทำธุรกิจหรือ road map ที่ต่อ jigsaw ต่างๆ อย่างเป็นระบบ ถือเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในเชิงลึกและใช้เวลาในการเขียนแผนธุรกิจ SWOT Analysis คือหนึ่งในเครื่องมือหลักของแผนธุรกิจ

ในขณะที่โมเดลธุรกิจ หรือ Business Model คือ รูปแบบการสร้างราย ได้ของธุรกิจ หรือถ้าจะ ให้ละเอียดกว่านั้น Business Model คือการที่เจ้า ของธุรกิจ จะต้องตอบคำถาม ให้ได้ 2 ข้อ คือ “เราหารายได้อย่างไร” และผู้ซื้อเขา “ได้อะไรไปจากเรา” เป็นเหมือนโมเดล ที่สามารถนำไปใช้งานได้เลย slot

ทฤษฎี Business Model Canvas ช่วยให้เห็นภาพชัด ขึ้นในการตอบทั้ง 2 คำถาม ข้างบนนี้ เพื่อให้เจ้าของ กิจการสามารถ ปรับ “รูปแบบรายได้” หรือ “โมเดลธุรกิจ” ที่เหมาะสมกับความต้องการ ได้ในระยะเวลาอันสั้ slotonline

ธุรกิจทั่วโลกใช้ Business Model Canvas เพื่ออะไรบ้าง?

จากผลสำรวจผู้นำไปใช้จริงแล้ว 1,300 คนจากผู้ที่ดาวโหลด สล็อต แผนภาพไปใช้งานทั่วโลกกว่า 5 ล้านคนในปี 2015 พบว่า

ร้อยละ 36 นำไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจใหม่

ร้อยละ 21 นำไปพัฒนาสินค้าใหม่ และ

ร้อยละ 19 นำไปปรับกลยุทธ์ในองค์กร

BMC Thailand สามารถช่วยอะไร เกี่ยวกับการศึกษา เรื่องนี้ได้บ้าง ?

BMC Thailand มีส่วนในการช่วย พัฒนาธุรกิจ ไทยมากว่า 5 ปี กว่า 1,000 ธุรกิจที่ได้รับการอบรม จากเรา มีการพัฒนาที่ดี อย่างต่อเนื่อง เรามีคอร์ส Slotxo เรียนหลากหลายรูปแบบ ที่เหมาะกับความต้องการ ของทั้งเจ้าของ กิจการ ผู้บริหาร pg slot ไปจนถึงทีมงาน สำหรับท่านที่ต้องการศึกษา เพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลด แผนภาพ Business Model Canvas พร้อมคู่มือสร้าง โมเดลธุรกิจที่ทางเรา จัดทำไว้ เพื่อให้ท่านสามารถนำ ไปปรับใช้ กับธุรกิจของท่าน ได้ทันที! joker gaming

อัพเดทล่าสุด : 1 มิถุนายน 2021 (ข้อมูลล่าสุดปี 2021)